2019 yılında ehliyet hakkında birçok düzenlemeler yapılmıştır. Zor olarak görünen ehliyet evraklarını hazırlamak ve başvuruları yapmak sanıldığı gibi zor olmamakla beraber belli şartlar doğrultusunda ehliyet alma yolunda gerekli olarak karşımıza çıkmaktadır. E- devlet ten başvuru yapabildiğimiz yeni sistemde ehliyet işlemleri de Nüfus Ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne bağlandı ve Sürücü belgesi almak isteyen adayların öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı bir Motorlu Taşıt Sürücü Kursuna giderek kayıt yaptırmaları gerekmektedir. 

2019 Ehliyet Almak için Şartları

2019 yılında ehliyet alabilmek için öncelikle gerekli, istenen şartları ve evrakları tamamlamak gerekmektedir. Bu şartları altı (6) başlık altında toplayabiliriz. Bunlar;

 • Yaş şartı
 • Deneyim şartı
 • Öğrenim şartı
 • Sağlık şartı
 • Sınav şartı
 • Adli sicil kaydı şartı dır.
 1. Ehliyet Almak İçin Yaş Şartı

Her yaş grubunun ehliyet alması doğal olarak mümkün olmadığı gibi mantıken de doğru değildir. Her vatandaşın hakkı olan ehliyet, kullanılmak istenilen araca göre yaş sınırına bağlıdır. 16 yaşında M sınıfı (moped) ehliyet ile mopet kullanabilirsiniz ama 16 yaşında araba kullanamazsınız. Bununla ilgili hangi yaşın hangi sınıf ehliyeti alabileceği aşağıdaki tabloda görülmektedir.

Ehliyet SınıflarıYaş Sınırı
M, A1, B116
A2, B, BE, C1, C1E, F ve G18
A / Gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için20/21
C, CE, D1 ve D1E21
D ve DE24
 • Ehliyet Almak İçin Öğrenim Şartı

2019 Yılında ehliyet alabilmek için okur-yazar olabilmek bir şey ifade etmemekle beraber Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtildiği gibi en az İlkokul düzeyinde mezuniyet olduğunu gösteren bir belgeye sahip olmak gerekmektedir.

 • Ehliyet Almak için Deneyim Şartı

Bazı ehliyetleri yükseltebilmek ya da sıfırdan alabilmek için yeni düzenlemelerle bazı ehliyet sınıflarında tecrübeniz olması gerekmektedir. Hangi sınıf ehliyete hangi sınıflarda aranan tecrübeler aşağıdaki listede belirtilmiştir.

A sınıfı için ( 24 yaş tamamlandıysa deneyim aranmaz.)En az iki yıllık A2 sınıfı ehliyet belgesine sahip olmak
C1, C, D1 ve D sınıfı içinEn az B sınıfı ehliyet belgesine sahip olmak
BE sınıfı içinB sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
CE sınıfı içinC sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
C1E sınıfı içinC1 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
DE sınıfı içinD sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
D1E sınıfı içinD1 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
 • Ehliyet Almak İçin Sağlık Şartı

Ehliyet başvurusu yaparken sağlık raporunu teslim etmek sizin olduğu kadar diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye atmamak için gerekli ve şart koşulmuştur. Ehliyet yenileme, Ehliyete sınıf ekleyenler, Kayıp-zayi, İlk defa ehliyet alanlar sağlık raporunu almak zorundadır. Uzman ya da pretisyen bir tabip tarafından aşağıda görülen Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlardan bu raporu temin edebilirsiniz.

– Bakanlığa ve üniversitelere bağlı sağlık tesisleri,
– Aile sağlığı merkezleri(sağlık ocakları),
– Özel hastaneler,
– Özel tıp merkezleri,
– Özel poliklinikler,
– Özel muayenehaneler.

 • Ehliyet Almak İçin Adli Sicil Kaydı

Ehliyet alabilmek için Adliye Makamın’dan adli sicil kaydı raporu almak zorundasınız ve bu adli sicil kaydınızda ehliyet almanızı engelleyecek her hangi bir suçun olmaması gerekmektedir. Yönetmelikte geçen ve adayların adli sicillerinde kayıt bulunmaması gereken suçlar aşağıdaki gibidir:

 • Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri
 • 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası
 • 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlar.
 • Ehliyet Almak İçin Sınav Şartı

Ehliyet almak için sürücüler genel olarak 2 sınavdan geçmek durumundadırlar. Bunlardan biri yazılı adında yapılan test sınıvıdır. Diğeri de ilk sınavı gecen adaylara yapılan direksiyon ve trafikteki kuralların olduğu sınavdır. Bunların birinden geçilmesi diğerinden kalınması halinde tekrar ehliyet için başvururken ikisine ihtiyaç olmamakla hangi sınavdan kaldıysa aday o sınavı geçerek ehliyet almaya hak kazanabilir. Eğer sürücü adayının deneyim şartı gerektiren bir ehliyet başvurusu varsa, deneyim şartı gereği halihazırda sürücü belgesine sahip olduğu için yeniden teorik sınava girmesi gerekmez. Bu durumdaki adaylar sadece direksiyon sınavına katılarak, yeni alacağı ehliyet sınıfı için pratik bir uygulamaya tabi tutulur. Teorik ve Direksiyon sınavına girecek olanlar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Teorik-Direksiyon Sınavına Giren Ehliyet SınıflarıSadece Direksiyon Sınavına Giren Ehliyet Sınıfları
M, B1, B, A1, A2, F ve G sınıfı sürücü belgeleriA, C1, C, D1, D, BE, CE, C1E, DE ve D1E sınıfı sürücü belgeleri

2019 EHLİYET BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

İlk kez, Kayıp/Çalıntı/Yıpranma ve Yenileme/Sınıf ekleme Nedenleriyle İstenen Belgeler

 • Kimlik belgesi
 • Sürücü sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir)
 • Öğrenim belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir)
 • Yenileme ve Sınıf ekleme işlemlerinde kayıp/çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi
 • Sürücü sağlık raporu
 • Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
 • 1 adet biyometrik fotoğraf
 • Kan gurubunu belirtir belge veya yazılı beyan
 • Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir)

Yabancı Ülkelerden Alınan Sürücü Belgesini Değiştirme İşlemlerinde İstenen Belgeler


 • Yabancı sürücü belgesinin aslı ve renkli fotokopisi
 • Noter veya konsolosluk onaylı Türkçe tercümesi
 • Kimlik belgesi
 • Sürücü sağlık raporu
 • Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
 • 1 adet biyometrik fotoğraf
 • Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
 • Öğrenim belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi
 • Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir)

SÜRÜCÜ BELGESİ BAŞVURUSU İÇİN BİLİNMESİ GEREKENLER

AKLINIZDA BULUNSUN ;
 • 01.01.2016 tarihinden önce alınan Sürücü Belgelerinin 31.12.2020 tarihinde kadar yenilenmesi gerekmektedir.
 • Sürücü Belgesi için kişilerin şahsen başvurusu esas olup başvuru sırasında ilgilinin biyometrik verisi ve imzası alınmaktadır.
 • Sürücü sertifikaları 2 yıl içerisinde Sürücü Belgesine dönüştürülmelidir. 2 yıl içerisinde Sürücü Belgesine dönüştürülmeyen sertifikalar geçersizdir.
 • Sürücü sağlık raporları 2 yıl süre geçerli olup, doktorun kararı doğrultusunda belirtilecek sürede yenilenmektedir.
 • Sürücü Belgesi başvurusunun alınabilmesi için; 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21.03.2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10.07.1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 inci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hüküm giydiğine dair kayıt bulunmaması gerekmektedir.
 • C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE sınıfı sürücü belgeleri 5 yıl; M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri 10 yıl geçerlidir. Sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren sürücü belgeleri geçersiz sayılır.

2019 Ehliyet Belgesi Harç, Değerli Kağıt ve Vakıf Ücretleri

Eski Tip (2016 Öncesi Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenisi İle Değiştirilmesi İşlemlerinde​​​​​​Ücret (TL)
“Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına2 TL
“Değerli Kâğıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına13,00 TL
Yeni Tip (2016 Sonrası Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi İşlemlerinde​​​​​​Ücret (TL)
“Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına30 TL
“Değerli Kâğıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına166,00 TL
İlk Defa Sürücü Belgesi Alımı veya Sınıf Ekleme İşlemleri İçinÜcret (TL)
“Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına30,00 TL
“Değerli Kâğıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına166,00 TL
“A, A1, A2, F” sınıfları için (Engelli “A” Sertifikaları da Dahil) harç ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına203,40 TL
“B” sınıfı için (Engelli “B” Sertifikaları da Dahil) harç ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına613,30 TL
“B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M” sınıfları için harç ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına1023,20 TL