Zihin Engelliler Öğretmenliği programı özel eğitime ihtiyacı olan zihin engelli çocukların sosyal hayata uyum süresinde onlara temel eğitimi verecek öğretmenleri yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Zihin engelli bireylerin okulöncesi ve ilköğretim düzeylerinde eğitimlerini gerçekleştirecek çağdaş, araştırmacı öğretmen, bilim uzmanı ve akademisyenler yetiştirmek; öğrencilere özel eğitim alanında araştırma ve uygulama becerilerini kazandırmak ancak bu alanda iyi eğitim almış öğretmenler kanalı ile mümkün olacaktır. Bu nedenle Zihin engelliler öğretmenliği programı temelde sevgi ve sabır anlayışına yaslanan bir programdır.

Aranan özellikler:

Zihin Engelliler Öğretmenliği alanında çalışmak isteyen adayların öncelikle her yönüyle öğretmenlik uygulamaları hakkında birikim sahibi olmaları gerekir. Adaylar zihin özürlü bireylere yardım etmeyi seven, sabırlı, hoşgörülü, üst düzey bir sözel ifade yeteneğine sahip, düşüncelerini açıklıkla ifade edebilen, çabuk karar verip uygulamaya geçirebilen ve iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilecek formasyona sahip kimseler olmalıdır. Bu alan öğretmenlik alanları içerisinde özel bir yere sahip olduğu için tercih etmek isteyecek bireylerin konu ile yeterince bilgilendirilmiş olmaları gerekmektedir.

Çalışma alanları ve iş bulma olanakları:

Mezunların Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel ve resmi okullarda zihin engelli öğrencilerin öğretmeni olarak çalışma imkanları vardır. Bunun dışında isteyen mezunlar rehabilitasyon merkezlerinde ve Çocuk Esirgeme Kurumunda çalışma imkanına da sahiptir olurlar

Programda okutulan dersler:

Bölümde Temel bilgi teknolojileri, Öğretmenlik mesleğine giriş, Sağlık bilgisi ve ilk yardım, Özel eğitim alanı, Bireysel farklılıklar, Psikolojik yaklaşımlar ve Zihin engellileri işe yerleştirme ve izleme gibi dersler okutulmaktadır.