Teklif Al

Psikiyatrist

Psikiyatrist Hakkında Bilgiler

* Psikiyatrist  Nedir ?

Bir tıp dalıdır. Beyin hastalıkları ilgi alanıdır. Halk arasında kullanılan tabiriyle akıl ve ruh hastalıklarıyla ilgilenir. Çoğu zaman psikologla karıştırılır veya ikisinin aynı olduğu zannedilir. Bu yanlış bir bilgidir. Psikologlar normal insan davranışlarıyla ilgilenirken, psikiyatristler normal dışı davranışların tanı ve tedavisini yaparlar. Psikologlardan bir diğer farkları ise, tıp eğitimi aldıkları için ilaç yazabilme yetkilerinin olmasıdır. Yine de etkin bir tedavi için, psikolog ve psikiyatrist birlikte hareket ederler.  .

* Psikiyatristlerin Görevleri Nelerdir ?

 Organ kökenli akıl hastalığı olanların tanı ve tedavisini yapar. Tedaviyi, ilaç desteğiyle yürütmektedir. İlgi alanları içerisinde; depresyon, bunama, demans, yeme bozuklukları gibi rahatsızlıklar vardır. Hastalıkta tanı, tedavinin önemli bir parçasıdır. Tanı konulurken hastalığa sebep veren unsurlar detaylı şekilde araştırılmalıdır. Psikiyatrist tarafından tanısı konulan hastalığa psikoterapi ve ilaç tedavisi başlanır. Psikoterapi de,  uzman doktorlar tarafından yapılmaktadır. Çocuk, ergen ve erişkin psikiyatrik hastalıklarla ilgilenmekte, çözüm yolları aramaktadır.  .

* Psikiyatri Hastalıkları Nelerdir ?

Erişkin psikiyatri hastalıkları; depresyon, psikoz, sosyal fobi, bipolar bozukluk, şizofreni, travma sonrası stres bozukluğu, kaygı bozukluğu, anksiyete, obsesif kompülsif bozukluk (OKB), paranoid kişilik bozukluğu, geriatrik bozukluk, uyku ve uyku bozuklukları yer almaktadır. Çocuk ergen psikiyatri hastalıklarında ise; Down sendromu, otizm, disleksi, kaygı bozukluğu, öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, çocuk ve ergenlerde bipolar bozukluk, çocukluk depresyonu, karşı gelme bozukluğu, okul olgunluğu, çocuklarda yeme ve tik bozukluğu yer almaktadır.  .

En Uygun Psikiyatrist Hizmeti Burada