Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi

Satış Sözleşmesi

1.TARAFLAR
İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.
A.ALICI ; (sözleşmede bundan sonra ALICI olarak anılacaktır)

B.SATICI ; (sözleşmede bundan sonra SATICI olarak anılacaktır)
AD- SOYAD:
ADRES:
İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
2.TANIMLAR
İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.
BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı'nı,
BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nı,
KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'u,
YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ni (RG:27.11.2014/29188)
HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,
SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,
ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
SİTE: SATICI'ya ait internet sitesini,
SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI'ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
TARAFLAR: SATICI ve ALICI'yı,
SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,
MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.
3.KONU
İşbu Sözleşme, ALICI'nın, SATICI'ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda hiç bir komisyon bedeli almadan buluşturmaktadır, Firma ve Kullanıcı için hiç bir garanti vermez.  
Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar Sitede yer alan Firmaların satış fiyatıdır, enuygunfirmalar.com hiç bir ürün ve hizmet için garanti vermemektedir. 
 

4. GENEL HÜKÜMLER
4.1. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI'nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 

İŞBU ŞARTNAME, WEB SİTESİ, BLOG VE HİZMETLERİN KULLANIMI, TÜRKİYE CUMHURİYETİ YASALARINA TABİ OLACAKTIR. İŞBU ŞARTNAME VEYA WEB SİTESİ, BLOG VE HİZMETLERİN KULLANIMI İLE İLGİLİ VEYA BUNLARDAN KAYNAKLI DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ANLAŞMAZLIK KONUSUNDA HER TÜRLÜ HÜKME TÜRKİYE MAHKEMELERİ MÜNHASIRAN YETKİLİDİR.

 

 

Gizlilik Sözleşmesi

enuygunfirmalar.com sitesini ziyaret eden, üye olan veya bu sitede sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden herkes, işbu "Sözleşmede" yer alan "Kullanım Koşullarının ve Hukuki Şartların" tamamını aynen kabul eder.

- İnternet sitesi yönetimi işbu "Sözleşmedeki" talimatlarda, dilediği zamanda, dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.

- Söz konusu değişiklikler, işbu sitede yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaklardır.

- Değişiklikleri takip etmek site ziyaretçilerinin ve üyelerinin sorumluğundadır. İnternet sitemizin değişiklikleri tarafınıza ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. İnternet sitemizin hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle, bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılırsınız.

- Fikri Mülkiyet Hakları işbu sitede yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları internet sitemize veya belirtilen ilgilisine aittir ve ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır.

- İşbu sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması, sözkonusu fikri mülkiyet hakları konusunda size hiç bir hak sağlamaz.

- Bu siteyi ziyaret etmek veya kullanmakla, anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi taahhüt etmektesiniz.

 

- Web sitemiz sadece yasal amaçlarla ve kanunlara saygılı olarak kullanılabilir.

 

- Bu siteyi kullanmakla, yasalara uygun davranacağınızı taahhüt etmektesiniz. Haksız menfaat elde etmek için doğru olmayan beyanlarda bulunmak, mevcut hasarları gizleyerek daha sonraki bir tarihte olmuş gibi göstermeye çalışmak gibi eylemler cezai sorumluluklar doğurur.

 

- İnternet sitemiz bu tür davranışlara engel olmak için, siteye girişi yasaklamak, şikayette bulunmak gibi uygun göreceği tedbirleri almaya yetkilidir.

 

- İnternet sitemizde ziyaretçi ve üyeler tarafından yapılan tüm işlemler tarih, saat ve ip adresleri ile kayıt altına alınmaktadır. Yapılan herhangi bir şikayet neticesinde Türkiye mahkemelerinin tarafımızdan isteyeceği bilgiler ilgili kurumlara kısa sürede teslim edilecektir.

 

- İnternet sitemize ekleyeceğiniz tüm yazı, fotoğraf, video vb. bilgilerin hukiki sorumluluğu size aittir.

 

- İnternet sitemiz talep edilen bir hizmeti vermeyi kabul edip etmemekte tamamen serbesttir. Web sitemize veya web sitemizden kurulan "link"ler, diğer kişi ve kuruluşlarla bir hukuki ilişki içerisinde olduğumuz veya bu kişi ve kuruluşların edimlerini, güvenilirliklerini taahhüt ettiğimiz, onlar adına hareket ettiğimiz veya onlara her hangi bir konuda yetki verdiğimiz veya bunların eylem ve işlemlerinden sorumlu olduğumuz anlamına gelmez.

 

- Tarafımızdan verilmeyen hiç bir taahhüt internet sitemiz için bağlayıcı olmayacaktır.

 

-Enuygunfirmalar.com herhangi bir firma, ürün veya hizmet için garanti vermemektedir ayrıca sitede yer alan hiç bir firma ile bağlantısı bulunmamaktadır. Ziyaretçi istediği firma ile anlaşıp görüşebilir.

 

- İnternet sitemiz kanalıyla alacağınız hizmetler nedeniyle aramızda bir ihtilaf olması durumunda, bu ihtilafa Türk hukuku uygulanacak, Türk mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

 

- Bu gerekçeler ile herhangi bir itirazda avukat@enuygunfirnalar.com adresi ile iletişim kurabilirsiniz.

 

Crypto News